Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama

Služba VDS info i podrška žrtvama radi svakog radnog dana od 9.30 do 16.00 časova.

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili
vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

V Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalno zakonodavstvo i praksa
Beograd
27. i 28. novembar 2014. godine

Odlukom Komore socijalne zastite RS, br. 55075-1867/2014 od 24.10.2014. godine konferencija je kategorisana kao međunarodna konferencija. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na međunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

 

Preliminarni program

 

Izašao je iz štampe broj 2 časopisa Temida za 2014. godinu

Teme broja: Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji

Pozivamo žrtve poplave, članove njihovih porodica i osobe koje su učestvovale u njihovom spasavanju, kojima su potrebne informacije i pomoć u prevazilaženju krize nakon traumatičnog događaja koji je zadesio Srbiju, da nas kontaktiraju.

Stručnjaci/kinje i volonteri/ke Viktimološkog društva Srbije će pokušati da vam pomognu da ublažite uticaj koji je ovaj krizni dogadjaj imao na vas. Pozovite
011 22 88 040 ili posaljite SMS na 065-548-64-21 mi ćemo vas pozvati ili doći do vas.

Projekat: Promovisanje alternativnih sankcija i mera restorativne pravde

Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije započela je u junu 2014. godine implementaciju projekta "Promovisanje alternativnih sankcija i mera restorativne pravde".

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE