Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Saslušajmo glas žrtava:
Smanjimo zloupotrebu vatrenog oružja–povećajmo našu bezbednost!

 

Globalna kampanja
Nedelja borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja
1 – 8. maj 2016. godine

 

Popunjavanjem upitnika možeš da učiniš vidljivim svoje lično ili iskustvo osobe koju poznaješ, a koja je bila žrtva zloupotrebe vatrenog oružja. (UPITNIK)

Zajedničko saopštenje Viktimološkog društva Srbije i UNDP SEESAC-a

 

Liflet

Služba VDS info i podrška žrtvama

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

 

Zajedničko saopštenje za javnost

Republičkog javnog tužilaštva i Viktimološkog društva Srbije
POVODOM 22. FEBRUARA - EVROPSKOG DANA ŽRTAVA

 

Izašao je iz štampe novi broj časopisa Temida

 

Časopis Temida je dobio nagradu Andjelka Milić za 2016. godinu

VII godišnja konferencija VDS

Bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava


24. i 25. novembar 2016. godine
Beograd

 

Nova publikacija u izdanju VDS
Sanja Ćopić
Vesna Nikolić-Ristanović
Priručnik o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu

 
 

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html

Cameroon Burke, student iz Amerike na stažu u VDS u okviru međunarodnog programa sveobuhvatnog učenja (Learning Inside Out Network - LION)

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE