Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

Izašao je iz štampe broj 4 časopisa Temida za 2014. godinu

Tema broja: Nevidljive žrtve

22. februar - Evropski dan žrtava

Saopštenje organizacije „Evropska pomoć žrtvama“ povodom 22. februara - Evropskog dana žrtava

Dodeljene su nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2014. godinu

Doprinos Viktimološkog društva Srbije obeležavanju 30 godina od usvajanja Deklaracije Ujedinjenih nacija o osnovnim principima pravde za žrtve kriminaliteta i zloupotrebe moći

Novi informativni materijali za žrtve

Projekat: Promovisanje alternativnih sankcija i mera restorativne pravde

Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije započela je u junu 2014. godine implementaciju projekta "Promovisanje alternativnih sankcija i mera restorativne pravde".

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE