Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

Konferencija za javnost

Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava
Beograd, 8. jul 2015. godine
Medija centar, velika sala, II sprat, Terazije 3, Beograd

Izašao je iz štampe broj 1 časopisa Temida za 2015. godinu

Tema broja: Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa

In memoriam

Dušan Cotič
1922-2015

Lorenn Walker, stručnjakinja za restorativnu pravdu sa Havaja (SAD), provela je mesec dana u Viktimološkom društvu Srbije

Šesta godišnja konferencija VDS
Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i praksi: Dileme i izazovi u zaštiti žrtava

Beograd
26. i 27. novembar 2015. godine

Doprinos Viktimološkog društva Srbije obeležavanju 30 godina od usvajanja Deklaracije Ujedinjenih nacija o osnovnim principima pravde za žrtve kriminaliteta i zloupotrebe moći

Novi informativni materijal

Projekat: Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji i prevencija rodno zasnovanog nasilja

Projekat ima za cilj podizanje svesti o nasilju nad decom i ohrabrivanje dece tražilaca azila da prepoznaju i preveniraju različite oblike rodno zasnovanog nasilja.

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE