Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

Viktimološko društvo Srbije vas poziva na intenzivni četvorodnevni trening:
Za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja
Mart 2016. godine

Poziv za volontiranje u Viktimološkom društvu Srbije

Šesta godišnja konferencija VDS Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i praksi: Dileme i izazovi u zaštiti žrtava

Program konferencije

 

Najava konferencije

Knjiga apstrakata

Nova publikacija u izdanju VDS
Sanja Ćopić
Vesna Nikolić-Ristanović
Priručnik o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu

Dodeljene su nagrade Viktimoloskog drustva Srbije za 2015. godinu

Teme brojeva časopisa Temida za 2016. godinu

Lorenn Walker, stručnjakinja za restorativnu pravdu sa Havaja (SAD), provela je mesec dana u Viktimološkom društvu Srbije

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE