Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

22. februar - Evropski dan žrtava

Saopštenje organizacije „Evropska pomoć žrtvama“ povodom 22. februara - Evropskog dana žrtava

 

Saopštenje Viktimološkog društva Srbije povodom 22. februara Evropskog dana žrtava

Potpisan Memorandum o razumevanju između Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i Viktimološkog društva Srbije
u okviru projekta

"Razvoj Službe za podršku oštećenim licima i svedocima u javnom tužilaštvu"

Novi video material iz VDS produkcije

Izašao je iz štampe broj 3 časopisa Temida za 2014. godinuu

Tema broja: Žrtve seksualnog nasilja

V Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalno zakonodavstvo i praksa
Beograd
27. i 28. novembar 2014. godine

Odlukom Komore socijalne zastite RS, br. 55075-1867/2014 od 24.10.2014. godine konferencija je kategorisana kao međunarodna konferencija. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na međunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

 

Knjiga apstrakata

Najava za medije

 

Dodeljene su nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2014. godinu

Doprinos Viktimološkog društva Srbije obeležavanju 30 godina od usvajanja Deklaracije Ujedinjenih nacija o osnovnim principima pravde za žrtve kriminaliteta i zloupotrebe moći

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE