Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama

Služba VDS info i podrška žrtvama radi svakog radnog dana od 9.30 do 16.00 časova.

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili
vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

Izašao je iz štampe broj 3-4 časopisa Temida

Teme broja:

Preplitanje viktimizacije i kriminalizacije

Interkulturalni konteks i viktimizacija

 

Četvrta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: izmedju zaštite i zloupotrebe
Hotel Palace, Beograd
28. i 29. novembar 2013. godine

 

Knjiga apstrakata

Nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2013. godinu

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE