Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama

Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

Šesta godišnja konferencija VDS
Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i praksi: Dileme i izazovi u zaštiti žrtava

Program konferencije

 

Najava konferencije

Knjiga apstrakata

Beograd
26. i 27. novembar 2015. godine

 

Odlukom Komore socijalne zaštite RS, br. 55075-1118/2015-2 od 28.10.2015. godine, VI godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije je kategorisana kao medjunarodna konferencija. U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na medjunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

Dodeljene su nagrade Viktimoloskog drustva Srbije za 2015. godinu

Izašao je iz štampe broj 2 časopisa Temida za 2015. godinu

Tema broja: Sekundarna viktimizacija i podrška žrtvama

Lorenn Walker, stručnjakinja za restorativnu pravdu sa Havaja (SAD), provela je mesec dana u Viktimološkom društvu Srbije

Doprinos Viktimološkog društva Srbije obeležavanju 30 godina od usvajanja Deklaracije Ujedinjenih nacija o osnovnim principima pravde za žrtve kriminaliteta i zloupotrebe moći

Novi informativni materijal

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE